Top

Trang chủ Licogi 16 đạt 161 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp đôi năm 2017

Licogi 16 đạt 161 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp đôi năm 2017

anh

So với kế hoạch năm là 123 tỷ đồng, Licogi 16 vượt 31% kế hoạch.

CTCP Licogi 16 (LCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 với doanh thu đạt 885 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng đột biến từ 31,6 tỷ lên 150,4 tỷ đồng.

Qua đó lợi nhuận trước thuế tăng hơn gấp 3 từ 35,6 tỷ lên 110,9 tỷ đồng.

Image result for licogi

Lũy kế cả năm 2018, Licogi 16 đạt 2.509 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm trước. Lợi nhuận gộp tăng gấp đôi từ 166 tỷ lên 336 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tăng từ 99,9 tỷ lên 224,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 161,1 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi mức 78 tỷ đồng của năm 2017.

Năm 2018, Licogi 16 đặt mục tiêu 2.501 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 123 tỷ đồng. Như vậy công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 31% kế hoạch lợi nhuận.

Trong năm 2018, công ty đã hoàn thành tăng vốn từ 780 tỷ lên 1.000 tỷ đồng. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm đạt lần lượt là 4.357 tỷ và 1.447 tỷ đồng.

Licogi 16 đạt 161 tỷ đồng lợi nhuận ròng, gấp đôi năm 2017 - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính

Theo Trí thức trẻ