Top

Trang chủ Video RỦI RO CỦA MÔ HÌNH STARTUP O ĐỒNG

RỦI RO CỦA MÔ HÌNH STARTUP O ĐỒNG

anh

Kinh doanh 0 đồng” luôn là chủ đề hấp dẫn với bất kỳ startup muốn bắt đầu kinh doanh nhưng gặp rào cản về vốn. Liệu kinh doanh 0 đồng có thật sự bền vững? Rào cản vốn kinh doanh có thật sự dễ dàng vượt qua như nhiều người vẫn nghĩ? Và các nhà đầu tư sẽ làm cách nào để hạn chế được rủi ro khi đầu tư vào mô hình này?

https://youtu.be/s-uoyvkphQY?list=PLCXTJIfy3fae9r_P-epoBCvXYzA8Ybu2k