Top

Trang chủ Video TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI HỌA COVID 19

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG DOANH NGHIỆP TRONG ĐẠI HỌA COVID 19

anh

Khi đại dịch Covid 19 bùng nổ khiến cả thế giới lo sợ, nền kinh tế tụt dốc không phanh; thì các startup cũng đang phải oằn mình chống chọi với những khó khăn.