Top

Trang chủ Diễn Giả BÍ THƯ KIM NGỌC VÀ TƯ DUY MỞ ĐẦU

BÍ THƯ KIM NGỌC VÀ TƯ DUY MỞ ĐẦU

anh

Với người nông dân Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, câu chuyện về Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc sẽ mãi mãi là một trong những câu chuyện đẹp như huyền thoại trên cánh đồng thời đại Hồ Chí Minh và đáng ghi nhớ nhất của thế kỷ XX. Những đóng góp của đồng chí Kim Ngọc đã in dấu vào đời sống hàng chục triệu người nông dân Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua.

Dù ở cương vị và lĩnh vực công tác nào, đặc biệt với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (từ năm 1959), đồng chí Kim Ngọc luôn tỏ rõ phẩm chất của một người cộng sản chân chính, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện ước vọng lớn nhất của cuộc đời mình là đem lại ấm no cho người nông dân. Với quyết tâm ấy, chủ trương “Khoán hộ” của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ra đời.

Với tư duy mở đầu trong việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, khắc phục tình trạng “dong công, phóng điểm” diễn ra phổ biến trong các hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc lúc bấy giờ. “Khoán hộ” chính là những đóng góp quan trọng về lý luận và thực tiễn, là cơ sở quan trọng để Đảng từng bước hoạch định chủ trương đổi mới quản lý trong nông nghiệp. Thông qua “Khoán hộ”, làm nổi bật chân dung Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, một con người giàu nghị lực, nhiệt huyết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong phát triển nông nghiệp với mục tiêu tất cả vì lợi ích của người nông dân.

Hưởng ứng phong trào Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2022 hi vọng rằng Vĩnh Phúc sẽ tiếp bước bí thư Kim Ngọc một lần nữa làm sống dậy sứ mệnh Khoán mười trong Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

𝐓𝐞𝐜𝐡𝐟𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟐
⏰ Thời gian:18-19/11/2022
🏠 Địa điểm: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc