Top

Trang chủ Video Làm thế nào để chuyển số tiền tiết kiệm nhàn rỗi qua kênh đầu tư

Làm thế nào để chuyển số tiền tiết kiệm nhàn rỗi qua kênh đầu tư

anh

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chuyển số tiền nhàn rỗi từ tiết kiệm qua kênh đầu tư? Có 2 phương thức mà nhà đầu tư có thể cân nhắc là thực hiện trực tiếp thông qua thị trường chứng khoán hoặc tiến hành gián tiếp thông qua các trung gian tài chính.

Trực tiếp: Thông qua thị trường chứng khoán

Các công ty huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu,… Sau đó sử dụng nguồn vốn huy động được để kinh doanh kiếm lời. Một phần lợi nhuận kiếm được sẽ được chi trả cho các cổ đông. Như vậy, nhà đầu tư sẽ có xu hướng mua cổ phiếu với mong muốn nhận được một khoản cổ tức cao hơn so với việc họ nhận được lãi suất khi gửi tiền vào ngân hàng.

Ngoài ra, trên thị trường chứng khoán, người ta còn mua bán với nhau các loại chỉ số giá chứng khoán và hưởng lợi nhuận từ khoảng chênh lệch do giá tăng thông qua các hợp đồng quyền chọn và hợp đồng giao sau.

Gián tiếp: Thông qua các trung gian tài chính

1. Ngân hàng Thương mại

Để huy động số tiền nhàn rỗi trong dân cư, Ngân hàng thương mại đưa ra mức lãi suất đủ hấp dẫn đối với người dân để họ thấy không nên cất tiền ở nhà. Các dịch vụ để huy động vốn của Ngân hàng thương mại như: gửi tiết kiệm có kì hạn và không kì hạn, tiền gửi tiết kiệm,…

Ngân hàng thương mại còn huy động vốn qua phát hành các chứng từ có giá như: kỳ phiếu ngân hàng, giấy chứng nhận tiền gửi, chứng thư tiết kiệm, trái phiếu tiết kiệm…

Ngoài ra, Ngân hàng thương mại huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng dưới hình thức vay vốn của các Ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính khác, các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế (đối với ngân hàng có quan hệ quốc tế rộng lớn).

Ngân hàng thương mại có thể vay của Ngân hàng trung ương trong trường hợp cần bổ sung vốn khả dụng theo hạn mức tín dụng được cấp. Nghiệp vụ vay vốn này được Ngân hàng trung ương thực hiện dưới hình thức là tái cấp vốn; bao gồm tái chiết khấu các giấy tờ có giá và cho vay cầm cố hay thế chấp.

Sau khi huy động nguồn vốn, Ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính,… đầu tư vào các dự án, thị trường chứng khoán…

2. Công ty Bảo hiểm

Công ty bảo hiểm đưa ra các dịch vụ bảo hiểm để huy động tiền gửi trong dân cư. Bản chất của bảo hiểm là sự chia nhỏ rủi ro, trong đó công ty bảo hiểm đứng ra cam kết thực hiện hợp đồng bồi thường theo quy định của pháp luật cho người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro, tổn thất, với điều kiện người được bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm.

Công ty bảo hiểm sử dụng phí bảo hiểm để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các hoạt động tín dụng ít rủi ro. Sau đó thực hiện thanh toán, bồi thường cho những khách hàng gặp rủi ro, tổn thất theo hợp đồng bảo hiểm.

3. Quỹ Tương hỗ

Là quỹ được điều hành bởi công ty đầu tư nhằm huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, sau đó quỹ tương hỗ sử dụng nguồn vốn huy động được đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu, hợp đồng option, hàng hoá hay các chứng khoán trên thị trường tiền tệ.

Như vậy, đối với nhiều người, đầu tư có nghĩa là mua cổ phiếu của các quỹ tương hỗ. Họ cho rằng đầu tư vào các quỹ tương hỗ thì tốt hơn là để tiền nằm im lìm trong các tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, mỗi cổ đông đều có cơ hội được hưởng lãi hoặc chịu lỗ từ hoạt động đầu tư của quỹ.

4. Công ty Tài chính

Công ty tài chính được thành lập dưới dạng một công ty phụ thuộc hoặc một công ty cổ phần. Câc công ty tài chính thường xuyên nhận tiền gửi kì hạn từ 1 năm trở lên và phát hành kì phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, các loại giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Sau đó cho vay ngắn, trung, và dài hạn, cho vay tiêu dùng bằng hình thức cho vay mua trả góp; chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá khác.

Ngoài ra, công ty tài chính còn thực hiện góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác; đầu tư cho các dự án theo hợp đồng; tham gia thị trường tiền tệ; kinh doanh vàng; làm đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá cho các doanh nghiệp; nhận ủy thác, làm đại lý quản lý tài sản, vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng; cung ứng các dịch vụ tư vấn về ngân hàng, tài chính, tiền tệ, đầu tư cho khách hàng; hoạt động ngoại hối, v.v

Theo Saga.vn